Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Espen Myhr Grandalsmo Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Torgeir Strøm Nei
EU er først og fremst et markedsliberalistisk prosjekt. Det er negativt for fagbevegelsen, sjølråderetten og internasjonal solidaritet.
Ja
EØS bidrar til sosial dumping, hindrer politisk styring i distriktspolitikken. EØS er abonnement på høyrepolitikk.
Nei
En handelsavtale vil styrke folkestyret i Norge.
Ja
vetoretten bør brukes aktivt for å bevare vår velferdsstat og folkestyre
Ja
Jernbanen tilhører det norske folk. Privatisering av jernbanen er en del av høyresidas nedbygging av velferdsstaten.
Nei
Energiressursene må fortsatt være under full nasjonal styring.
Siv Furunes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
(Kandidaten har rettet svaret sitt etter at undersøkelsen ble publisert)
Ingvild Kjerkol Ikke svart
Henviser til Aps partiprogram
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Arild Grande Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jorid Nordmelan Nei Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av det programmet.
Ja Vet ikke
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel.
Vet ikke
Vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen, men vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Gaute Skjervø Nei Nei Vet ikke Ja Vet ikke Vet ikke
Morten Selven Nei Ja Nei Vet ikke Nei Nei
Marit Arnstad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Bjørn Arild Gram Nei Ja Nei Ja Vet ikke Nei
Ingrid Liland Vet ikke
Jeg mener folkeavstemning må avgjøre dette.
Nei Vet ikke Ja Ja Nei
Åste Marie Lande Lindau Nei Nei Ja
Bilateral handelsavtale kan gi Norge svekket markedstilgang til Norges viktigste eksportmarked. Dette medfører negative konsekvenser for bedrifter og arbeisplasser.
Ja
Ja vi kan gjerne i større grad benytte oss av det handlingsrommet som vi har til å si nei til uakseptable EU-forslag
Vet ikke Nei
KrF stemte våren 2016 mot at Norge skulle underlegges EUs Finanstilsyn og mange av de samme argumentene vil også gjelde her. KrF ønsker ikke å overføre suverenitet til ESA i et så viktig område for Norge som energi.
Børge Lund Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Andre N Skjelstad Nei Nei Vet ikke Vet ikke Nei Vet ikke
Anne Cecilie Holm Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Agdestein Elin Nei
Ideelt sett mener jeg ja, men idag er norsk EU-medlemskap ikke en aktuell problemstilling. Regjeringen Høyre deltar i har ingen planer om å søke norsk medlemskap
Nei
Tilknytningen til det indre markedet i Europa er avgjørende for norsk økonomi, for arbeidsplassene og for Norges samarbeid med Europa. EØS-avtalen må ikke settes i spill gjennom en folkeavstemning
Ja
EØS avtalen har tjent Norge godt og gjør det fortsatt. Titusenvis av arbeidsplasser i Norge beror på denne avtalen, og markedsadgangen er avgjørende for norsk eksportnæring og for norsk økonomi. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning
Nei
Nei, bruk av vetoretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill
Nei
Og denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken
Ja
Ja, norsk deltagelse i ACER innbærer ikke myndighetsoverføring
Pål Sæther Eiden Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Espen Teigen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også EU. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et effektivt kraftsystem i Norge. Der er Statnett og NVE gjør en viktig jobb. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i Acer der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tommy Skatland Nei Nei Nei Ja Nei Nei
Janne Kathrine Jørstad Larsen Nei Nei Nei Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21