Fremskrittspartiet
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ulf Leirstein Nei Ja Nei
Ønsker handelsavtale.
Ja Nei Vet ikke
Erlend Wiborg Nei Vet ikke Nei Ja Nei Vet ikke
Bjørnar Laabak Nei Ja Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Hans Andreas Limi Nei Nei
Min oppfatning er at EØS avtalen slik den gjelder for Norge i dag bør videreføres med unntak for bl.a. såkalt eksport av velferdsgoder. Dette må begrenses innenfor gjeldende avtale. I så fall unødvendig med folkeavstemning.
Ja
Alternativet er ikke en handelsavtale pt. Det er ikke mulig å forhandle en avtale med EU som bare gir fordeler til Norge, vi må også påta oss noen forpliktelser. Det er slik internasjonale og nasjonale avtaler utformes.
Ja
I utgangspunktet JA, men det må være i spesielt viktige saker hvor det åpenbart er i strid med Norges interesser å følge beslutninger i EU. Direktiv og forordninger som fremmer like konkurranseregler i hele Europa er fordelaktiv for norsk næringsliv og norske forbrukere.
Nei Vet ikke
Avventer regjeringens forslag og behandling i Stortinget. Viktig å vurdere hvordan reglene utformes og hvilken påvirkning EFTA landene får gjennom ESA og EØS komiteen.
Himanshu Gulati Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari Kjønaas Kjos Ikke svart
Ønsker ikke å svare
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Gustavsen Nei Ja
Men det må være en forsvarlig deltagelse av avstemninge
Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Siv Jensen Nei Vet ikke Ja Ja Nei Vet ikke
Christian Tybring-Gjedde Nei Ja Vet ikke
Det kommer an på innholdet i de bilaterale avtalene
Vet ikke
Det vil hjelpe lite. Min motstand mot EØS avtalen er beror den siste "friheten". Nemlig fri flyt av arbeidskraft. Det har en rekke negative konsekvenser på sikt. Både når det gjelder arbeidsmarkedet generelt, men særlig mangelen på norsk kompetanse spesielt.
Vet ikke
Det avhenger av om hvorvidt det vil bli brukt utenlandsk arbeidskraft
Nei
Mazyar Keshvari Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Carl I Hagen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Nei
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Tor Andre Johnsen Vet ikke
Jeg var for Eu for 20 år siden men nå er jeg meget meget skeptisk.
Ja
Viktig å lytte til folket i slike saker, særlig siden vi ser at mer og mer av det som bestemmes i Europa får direkte eller indirekte påvirkning på folk fles ti Norge.
Vet ikke Ja
100%. Dette er meget viktig. Norge dilter alt for mye etter både i EU og EØS sammenheng. Vi må bli tøffere og tydeligere på hva som er best for Norge
Nei
Nei selvfølgelig ikke. Konkurranse er sunt, viktig og riktig
Nei
Johan Aas Nei Ja Vet ikke
Vil ha mer opplysninger om avtalen og eventuelle konsekvenser.
Ja Nei Nei
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Morten Ørsal Johansen Nei Ja Ja
Det forutsetter at EØS avtalen sies opp og forhandles på nytt.
Ja Nei
Jeg er for konkurranseutsetting, men på vilkår Norge som selvstendig stat vedtar. Ingen andre skal vedta noe på våre vegne.
Nei
Enhver overføring av myndighet må skje etter nøye overveielse og i tråd med grunnloven.
Silje Diserud Nei Nei Nei Ja Nei Vet ikke
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Morten Wold Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Jon Helgheim Nei Ja Vet ikke Ja Nei Nei
Tone Heimdal Brataas Nei Ja Ja Ja Vet ikke Nei
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Morten Stordalen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Ellen Eriksen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Bård Hoksrud Nei Ja Vet ikke
Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker at man skal reforhandle deler av EØS avtalen
Ja
Dette er en mulighet vi har og som bør kunne brukes dersom det er riktig ut ifra Norske forhold
Nei Nei
Dette med avgivelse av suverenitet er et vanskelig tema, og utgangspunktet mitt er at jeg er veldig skeptisk til det.
Stine Margrethe Knutsdatter Olsen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Det vil være bra for Norge og EU at vi med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Dette handler altså ikke om å gi noen som helst suverenitet til EU, men å sikre Norges mulighet til å påvirke på et felt som er viktig for oss, og der vi blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa.
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Åshild Bruun-Gundersen Nei Nei
Norge trenger en handelsavtale med Europa. Det ville vært katastrofe dersom man sa opp avtaler om eksport av olje, gass, fisk og annet som skaffer Norge store inntekter.
Vet ikke
Norge trenger gode handelsavtaler, og da vil jeg gjerne se alternativene før jeg kan svare på om den ene avtalen er bedre enn den andre.
Ja Nei
Jeg støtter konkurranseutsetting. Det viktigste er gode tjenester, ikke at staten skal drive med alt.
Nei
Ingelinn Lossius-Skeie Nei
EU har utviklet seg i overnasjonal retning. Jeg har også tidligere stemt imot.
Vet ikke
Man må i så fall ha et reelt definert alternativ.
Vet ikke
Det kommer an på hvilke markeder vi får tilgang til i forhold til de vi har. Uansett, er det viktig at vi ivaretar det aller beste forhold til England og USA.
Ja
EØS medfører økt byråkrati. Det er viktig at våre forhandlere har stor evne til kritisk tenkning og til å forutse og utrede konsekvenser. Det er ikke alle beslutninger som er i norsk interesse og som er tilpasset norske forhold.
Nei Nei
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Gisle Meininger Saudland Ikke svart
Det mener jeg bør avgjøres av en folkeavstemning og vil følge resultatet av den.
Nei
Jeg mener det er medlemskapet i unionen og ikke avtalen Norge inngår med unionen som skal til folkeavstemning.
Ja
med mindre - og mot formodning, at den bilaterale avtalen skulle vise seg å være bedre for Norge enn EØS avtalen.
Ja
jeg mener vi har for mange pålegg som har liten relevans for Norge og som vi "må" gjennomføre. Det koster norske skattebetalere mye penger og er noe vi må utfordre EU på.
Nei
konkurranse er bra - Også i Norge.
Ikke svart
Det har jeg ikke tatt stilling til enda.
Theodor Barndon Helland Ja
Norges fortsatte gode forhold til EU er viktig. Hvorvidt Norge bør bli medlem av EU nå eller senere er jeg usikker på.
Nei
Jeg mener at Norges befolkning er tjent med et tett og godt forhold til resten av Europa. Politikere bør jobbe for å forbedre EU og EØS-avtalen, ikke for å forverre vårt forhold til Europa for øvrig.
Ja
EØS-avtalen har gitt Norge enorme økonomiske fordeler. Å tro at Norge kan oppnå tilsvarende bilaterale ordninger som eksempelvis Storbritannia håper på er for meg utenkelig.
Ja
Uten å være medlem av EU ratifiserer Norge flere direktiver enn de fleste EU-land. I enkelte spørsmål kan og bør vi si nei til å innføre EU-direktiver av formyndersk art.
Nei
Norsk jernbane bør konkurranseutsettes, kanskje også privatiseres.
Nei
Norsk energi er og bør i nærmeste fremtid være i tilsvarende særstilling som nå.
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Solveig Horne Ja
Jeg er for et EU medlemskap, men støtter partiets vedtatte program om dette.
Nei Ja Ja Nei Ja
Roy Steffensen Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
I utgangspunktet positiv, men avventer å få sakspapirer til behandling i Stortinget
Terje Halleland Nei
Om Norge skal meldes inn i Eu må det skje gjennom folkeavstemning. Jeg kommer til å støtte resultatet av folkeavstemningen.
Nei Ja Nei Nei Ja
Dette handler ikke om å avgi suverenitet til EU, men å være til stede hvor viktige regulatoriske beslutninger blir tatt, da Norge har en tett tilknytning til energimarkedet i Europa.
Atle Simonsen Nei Nei Nei Ja Nei Ja
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Helge Andre Njåstad Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Silje Hjemdal Nei Ja Vet ikke Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER.
Torkil Åmland Nei
Har alltid vært mot medlemskap
Vet ikke Vet ikke Vet ikke
Vanskelig å si, må vurdere sakene.
Vet ikke
Kjenner ikke til pakken godt nok til å svare
Vet ikke
Kjenner ikke godt nok til det
Laila Reiertsen Nei Ja Nei Ja Nei Nei
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Britt Dalsbotten Nei Ja Ja Ja Nei Ja
Lars Svein Drabløs Nei Nei Ja Vet ikke Nei Ja
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Sylvi Listhaug Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jon Georg Dale Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Jan Steinar Engeli Johansen Nei Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Sivert Bjørnstad Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Lill Harriet Sandaune Nei Ja Nei Ja Nei
FrP ønsker konkurranseutsetting av persontrafikken
Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tormod Overland Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Espen Teigen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også EU. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et effektivt kraftsystem i Norge. Der er Statnett og NVE gjør en viktig jobb. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i Acer der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Tommy Skatland Nei Nei Nei Ja Nei Nei
Janne Kathrine Jørstad Larsen Nei Nei Nei Ja Nei Nei
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kjell-Børge Freiberg Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne Dyveke Søttar Vet ikke
Pr i dag usikker. Tidligere ja, men syns EU har endret seg mye i negativ retning. Kommer ann på hva man evt ville få frem i en avtale, men tror dette aldri vil skje uansett :)
Nei Ja
EØS-avtalen er mer omfattende enn en ren handelsavtale
Ja Nei Ja
Dette er ikke myndighetsoverføring slik dere påstår
Dagfinn Olsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Per-Willy Amundsen Nei Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Kristian Wilsgård Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne CS Iversen Nei Ja Vet ikke
Avhenger av innholdet i en avtale
Ja Nei Nei
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Bengt Rune Strifeldt Nei Ja Nei Ja Ja
Jeg er for å konkurranseutsette persontrafikken, men dette bør gjøres på frivillig basis.
Nei
Monica Hauge Stiansen Nei
Vi får ikke råderett over våre egne ressurser
Ja
Dette er en viktig sak for Norge så våre innbyggere må få uttale seg om hva de ønsker
Nei
EØS har mye regelverk som er for tungvindt. Tror Norge med gode forhandlere i spissen vil fremme mye bedre våre interesser enn det noen i Brussel kan.
Ja
Vi må være klare og tydelige på hva vi mener og hva vi ikke godtar.
Ja
Jeg mener at Norge skal bestemme selv om vi skal konkurranseutsette persontrafikken eller ikke.
Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21