Kristian Norheim

Fremskrittspartiets 2. kandidat i Telemark
Spørsmål 1 I hjertet er jeg EU-tilhenger, men har de siste årene brukt betegnelsen «ikke-praktiserende EU -tilhenger» om mitt syn på norsk medlemskap i EU. Jeg er fortsatt grunnleggende positiv til utgangspunktet for EU – med de fire friheter som pilarer, men kritisk til deler av utviklingen de siste årene og ikke minst til det økende byråkratiet i Brussel.
Spørsmål 2 For FrP er det en selvfølge å følge flertallets råd ved en eventuell folkeavstemning og dette forslaget om endring av Grunnlovens § 93 dreier seg om å gi demokratiet bedre vilkår, og skjerpe inn mindretallets mulighet til å blokkere folkeflertallets mening, uttrykt i en folkeavstemning.
Spørsmål 3 På nåværende tidspunkt ser jeg ikke noe grunnlag for at man skal bytte bort EØS-avtalen med et fullt EU-medlemskap, men litt avhengig av om og hvordan EU klarer å få bukt med sine egne utfordringer og problemer, så kan nok et fullt medlemskap på sikt være å foretrekke.
Spørsmål 4 I utgangspunktet mener jeg EØS-avtalen er å foretrekke, men det er litt krevende å svare på dette spørsmålet ettersom man ikke vet hvordan en eventuell bilateral handelsavtale ville se ut og hva den ville omfattet.
Spørsmål 5 Absolutt ikke. Mer konkurranse er veldig bra, også på dette området.
Spørsmål 6 Ja, for eksempel når det gjelder Datalagringsdirektivet, som jeg og FrP er sterk motstander av. Norge trenger ikke å følge EU i alt, vi må våge å stå opp og si nei også, men ikke minst bør vi bli bedre på å utøve påvirkning i riktig retning før vedtakene fattes i EU.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om å endre Grunnlovens § 93. Dette skal gjøre det enklere å melde Norge inn i EU. Forslaget innebærer at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemming, kan melde Norge inn i EU. I dag er kravet 3/4-flertall. Støtter du en slik endring av Grunnloven?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er EU-medlemskap?
Vil du foretrekke EØS dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Mener du at reservasjonsretten i EØS bør brukes mot en Jernbanepakke IV som vil pålegge Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Bør Norge benytte reservasjonsretten i EØS mer aktivt?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21