Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Ingunn Kandal Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Vibeke Johnsen Nei Ja Nei Ja
Noreg har vore alt for passive og burde prøvd vetoretten i viktige saker, td postdirektiva.
Ja Nei
Gaute Losnegård Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Ingrid Bjørketun Heggø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hilmar Høl Nei Nei Ja Ja Ja Nei
Helge Robert Midtbø Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Liv Signe Navarsete Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Steinar Nes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Sigurd Reksnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Stein Malkenes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Tore Storehaug Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Trude Brosvik Nei Nei Ja Ja Vet ikke Nei
Sveinung Rotevatn Ja
Mitt personlege syn er ja. Men dette må ei folkerøysting avgjere.
Nei
Det er stor støtte til EØS-avtalen både i folket og på Stortinget. Då ser eg ikkje behovet for ei folkerøysting.
Vet ikke
Det er umogleg å ta stilling til ein hypotetisk "handelsavtale" som ikkje finst.
Vet ikke
Det er ikkje eit mål i seg sjølv å bruke reservasjonsretten meir eller mindre. Det kjem heilt ann på saka.
Nei Vet ikke
Noreg kan ikkje "underleggast" eit EU-byrå via ESA. ESA opererer uavhengig av EU, og Noreg er del av dette samarbeidet gjennom EFTA.
Gunhild Berge Stang Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Frida Melvær Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Sven Flo Nei Nei Ja Ja Nei Ja
Britt Dalsbotten Nei Ja Ja Ja Nei Ja
Lars Svein Drabløs Nei Nei Ja Vet ikke Nei Ja

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21