Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Kato Bjørkli Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Jens Ingvald Olsen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Torgeir Knag Fylkesnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Katrine Boel Gregussen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Cecilie Myrseth Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Martin Henriksen Nei Nei
Det er i dag ingen klare alternativer til EØS-avtalen, og spørsmålet om folkeavstemning blir derfor hypotetisk og lite formålstjenlig.
Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Kari-Anne Opsal Nei Nei Ja Ja Vet ikke Vet ikke
Eirin Kjær Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Ahmed Aadan Warsame Nei Nei Nei Ja Ja Nei
Sandra Borch Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Svein Leiros Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Mikal Nerberg Vet ikke Nei Ja Ja Ja Ja
Helga Marie Bjerke Nei Nei Ja Ja Nei Nei
Nikolai Berglund Skogan Nei Ja Ja Ja Nei Nei
Morten Skandfer Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Even Aronsen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kent Gudmundsen Ja
Skulle spørsmålet bli aktuelt i perioden må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap
Nei
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeidet med de europeiske landene.
Ja
EØS-avtalen tjener, og har tjent oss godt. Tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og europeisk samarbeid. En bilateral avtale vil aldri kunne bli en fullverdig erstatning.
Nei
Dette er ikke et absolutt nei, men vi må huske at bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill og dette hensynet må vektlegges særlig tungt.
Nei
Premisset i spørsmålet er feil. Denne pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken. Uavhengig av dette er ikke Høyre motstander av denne type konkurranseutsetting i målet om best mulige tjenester.
Ja
Premisset i dette spørsmålet er også feil. Norsk deltakelse i energibyrået ACER innebærer ikke myndighetsoverføring.
Regina Alexandrova Ja
Deltakelse i EU vil bidra til større påvirkning og innflytelse på saker som berører Norge.
Nei Ja
Vår tilknytning til det indre markedet har stor betydning for vår økonomi, næringsvekst og europeisk samarbeid og innflytelse.
Nei Nei
Den pålegger ikke å konkurranseutsette persontrafikken.
Ja
Deltakelse innebærer ikke myndighetsoverføring.
Geir Inge Sivertsen Ja Nei Ja Ja Nei Nei
Per-Willy Amundsen Nei Ja Nei Ja Nei Vet ikke
Kristian Wilsgård Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Hanne CS Iversen Nei Ja Vet ikke
Avhenger av innholdet i en avtale
Ja Nei Nei

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21