Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Folkeavstemning
om EØS?

Spørsmål 2

Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
jernbanepakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Tilslutning til
energibyrå ACER?

Spørsmål 6

Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?
Maren Njøs Kurdøl Nei
Det er mange grunner til at Norge bør stå utenfor EU. Det handler om økonomi, demokrati og selvstendighet. Dersom det blir en ny EU-kamp vil jeg og Rødt sette andre politiske kamper til side for å jobbe for et fortsatt nei til EU!
Ja
Kommer jeg inn på Stortinget vil jeg ikke bare støtte en avstemning, men også jobbe for å få en avstemning om EØS.
Nei Ja Ja Nei
Vi bør ha selvstendig råderett over norsk strøm og den bør brukes til å støtte norsk industri heller enn krafteksport til utlandet.
Lars Egeland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Grete Wold Nei Ja Vet ikke
Trolig ikke, men må kjenne til innhold i en handelsavtale før endelig svar på det
Vet ikke
Trolig ja, men kjenner ikke til når og i hvilket omfang det benyttes og hvilke muligheter som ikke brukes i dag . så derfor vet ikke.
Ja Nei
Dag Terje Andersen Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Maria-Karine Aasen-Svensrud Ikke svart
Jeg viser til Arbeiderpartiets partiprogram.
Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lozan Balisany Nei
Jeg stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for 2017–2021. Vår politikk om Norges forhold til EU og EØS-avtalen er omtalt i programmet.
Nei
En egen folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en del av Arbeiderpartiets program for 2017–21
Ja Nei
Vi vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt gjennom tidlig medvirkning i beslutningsprosessene og ved å gjennomføre politiske tiltak for et seriøst og organisert arbeidsliv, for eksempel
Vet ikke
Vi vil ta stilling til jernbanepakken når den er endelig klar. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker en privatisering av jernbanen. Vi vil sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren.
Vet ikke
Arbeiderpartiet mener at løsningen norske myndigheter har kommet fram til basert på den såkalte finanstilsynsmodellen vil kunne ivareta norske interesser.
Arve Høiberg Nei Nei Ja Vet ikke Ja Vet ikke
Jan Audun Kjøndal Nei
Vi har vært i union i flere hundre år tidligere og har ikke vært fornøyd med det. De har tappet Norge for alt.
Ja Nei Ja Ja Nei
Kathrine Kleveland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per-Asbjørn Andvik Nei Vet ikke
Temaet er for dårlig belyst og diskutert ift konsekvenser for Norge.
Vet ikke Ja Vet ikke
Kan for lite pt om konsekvenser og innhold.
Nei
Harald Moskvil Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Anders Tyvand Nei Nei Ja Ja Vet ikke Ja
Dorthe Kyvik Bårnes Nei Nei Ja Vet ikke Ja Nei
Carl-Erik Grimstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Kari-Lise Rørvik Nei Nei Ja Ja Ja Vet ikke
Kårstein Eidem Løvaas Ja Nei Ja Nei Nei Ja
Lene Westgaard-Halle Ja Nei Ja Ja Nei Ja
Morten Stordalen Nei Ja Nei Ja Nei Ja
Norge blir påvirket av de endringer EU gjør på Energiunionen og utviklingen av energimarkedene i Europa. Vi er allerede tett tilknyttet særlig våre nordiske land og også Europa. Vi er aktive i påvirkningen av at EU skal la markedene regjere mer og med mindre regulatoriske grep og byråkrati. Vi har et av verdens mest effektive kraftsystem i Norge. Statnett og NVE gjør en viktig jobb for at vi nettopp skal ha dette. Det dette handler om er ikke å gi mer suverenitet til EU, men at vi kan få en plass i ACER der beslutninger om regulatoriske forhold tas for EUs del. Det vil være bra for Norge og for EU at vi med vår norske suksesshistorie med vårt kraftsystem blir medlem i ACER. Alternativet er at vi står utenfor uten noen som helst påvirkning av det regulatoriske arbeidet i EU. Heldigvis ser EU nå at det er viktig at vi får en plass der.
Ellen Eriksen Nei Ja Nei Ja Nei Ja

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten.

Spørsmålene:

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?
Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?
Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs Jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?
Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Nei til EU

Storgata 32
0184 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
  • Telefax: 22 17 90 21