Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Anette Trettebergstuen Ja
På sikt, ja.
Nei Ja Vet ikke
Kommer an på saken.
Nei Nei
Nils Kristen Sandtrøen Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Lise Selnes Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Tor André Johnsen Nei Vet ikke
Ja og NEI. Det er alltid klokt å reforhandle avtaler man ikke er fornøyd med.
Vet ikke
Umulig å svare konkret på det. Det avhenger jo helt av hva vi får ut av forhandlingene.
Ja Vet ikke
Tja, mer negativ enn positiv.
Nei
Johan Aas Nei Vet ikke Vet ikke Ja Ja Nei
Anna Molberg Ja Nei
Hvorfor bruke tid på å utrede noe som fungerer.
Ja Nei
Ikke med mindre det er helt nødvendig.
Nei
Det er ikke en veldig inngripende myndighetsoverføring.
Nei
Støtter trepartssamarbeidet i Norge og måten vi forhandler lønn på her. Mulig minstelønn kan passe godt i EU-land som ikke har et like godt utviklet forhandlingssystem som oss.
Yngve Sætre Ja Nei Ja Nei Nei Nei
Charlotte Veland Hoven Nei Nei Ja
Spørsmålsstillinga er hypotetisk og helt urealistisk. Jeg ønsker ikke å sette EØS-avtalen på spill med å late som det er mulig å få til en bedre løsning med en tenkt handelsavtale. Brexit burde lært alle det.
Nei
Vetoretten er viktig, men vi må kun bruke den i tilfeller der det er helt nødvendig for Norge.
Nei Nei
Dette er ikke drøftet i KrF. Min ryggmargsrefleks tilsier skepsis i og med at det er store forskjeller i kostnadsnivå og økonomi i de ulike landene.
Jon Lurås Nei Nei Ja Ja Nei Ikke svart
Vi har merket oss at direktivet ikke er merket som EØS-relevant, det er vi enige i. EU-kommisjonen garanterer at deres forslag til direktiv lagt fram 28.10.2020 ikke skal gripe inn i det norske og nordiske systemet. Vi forventer at Norge som et land som har en velfungerende modell der lønn fastsettes gjennom kollektive forhandlinger, ikke skal bli tvunget til å lovfeste noen minstelønn. MDG er opptatt av å videreføre det grunnleggende prinsipp i Norge om at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og lønnsvekst. MDG støtter også prinsippet om organisasjonsfrihet og er ikke for at staten skal blande seg inn i hvor høy tariffavtaledekningen skal være.
Svein Ørsnes Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trygve Slagsvold Vedum Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Emilie Enger Mehl Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Per Martin Sandtrøen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Margrethe Haarr Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Karin Andersen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Amund Heggelund Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Stig Vaagan Ja
Ja, dersom folket vil, og gir uttrykk for det i en folkeavstemming. Det kan være aktuelt med en folkeavstemmng i løpet av de nærmeste fem-ti årene, da ingen født etter1976 har fått sagt meningen sin om dette spørsmålet. Jeg brenner personlig verken for eller mot medlemskap, men ser definitivt de positive sidene ved et samlet Europa, når vi ser presset fra USA, Kina og Russland.
Nei Ja
Ja. Spørsmålet er dessuten formulert slik at det er et alternativ.
Ikke svart
Det kommer an på sak.
Nei
Nei, i utgangspunktet ikke, dersom det ikke kommer frem nye opplysninger.
Ikke svart
Må avvente endelig format på direktiv. For tidlig å si.

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.