Senterpartiet
Østfold Østfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Ole André Myhrvold Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kjerstin Wøyen Funderud Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Akershus Akershus
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Sigbjørn Gjelsvik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Else Marie Rødby Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kari Mette Prestrud Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Haakon Skramstad Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Kristin Horni Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Oslo Oslo
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Jan Bøhler Nei Ja Nei
Under 3) forutsetter selvsagt svaret mitt at en eventuell handelsavtale blir god nok
Ja Ja Nei
Under 6) er svaret mitt knyttet til at en lovbestemt minstelønn må vurderes i lys av at den kan bli brukt til å presse lønnsnivået nedover
Bjørg Sandkjær Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hedmark Hedmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Trygve Slagsvold Vedum Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Emilie Enger Mehl Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Per Martin Sandtrøen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Margrethe Haarr Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Oppland Oppland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Marit Knutsdatter Strand Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Bengt Fasteraune Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Kjersti Bjørnstad Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart Ikke svart
Buskerud Buskerud
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Per Olaf Lundteigen Nei Ja Nei
EØS avtalen er en tvangstrøye på vårt folkestyre og svekker derfor tilliten til Stortinget. EØS avtalen innebærer en samfunnsorganisering hvor folkevalgt styring av markedsøkonomien og innholdet i den private eiendomsretten må vike i forhold uregulert flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidsfolk over Norges landegrenser. Dette skaper stadig større forskjeller mellom folk , næringer og geografiske distrikter i Norge. Stortinget må bli viktigere. Da må folk støtte Sp sin strid for å få Norge ut av EØS !!
Ja Ja Nei
Sigrid Simensen Ilsøy Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Stian Bakken Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Vestfold Vestfold
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Kathrine Kleveland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Per-Asbjørn Andvik Nei Ja Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Ja Vet ikke
Spørsmål 3, 4 og 6 inneholder elementer med svært ukjente konsekvenser av å velge det ene framfor det andre, derfor er mine svar 'Vet ikke'. Jeg må vite mer om de langsiktige konsekvenser før jeg tar en tydelig 'JA/NEI' holdning.
Telemark Telemark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Åslaug Sem-Jacobsen Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Kjenner ikke særlig til saken, men er negativ i utgangspunktet.
Olav Urbø Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Trond Ballestad Nei Ja Nei Ja Ja Ja
Aust-Agder Aust-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Senterpartiet støtter ikkje EU sitt føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS. Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og videreutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Anja Ninadsotter Abusland Nei Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke
Vest-Agder Vest-Agder
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Gro Anita Mykjåland Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Senterpartiet støtter ikkje EU sitt føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS. Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og videreutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Anja Ninasdotter Abusland Nei Ja Nei Ja Vet ikke Vet ikke
Rogaland Rogaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Geir Pollestad Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Lisa Marie Ness Klungland Nei Ja Vet ikke Ja Ja Nei
Tor Inge Eidesen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Hordaland Hordaland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Kjersti Toppe Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nils T Bjørke Nei Ja Vet ikke
Må utgreia alternativ til EØS-avtalen før ein bestemmer kva som er rett.
Ja Ja Nei
Hans Inge Myrvold Nei Ja Vet ikke Ja Ja Vet ikke
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Erling Sande Nei Ja Nei Ja Vet ikke
Sp ønskjer ei anna tilknytning til EU enn EØS avtalen, og er imot EU`s 4 Energipakke. Evt bruk av veto har ikkje vore endeleg drøfta/konkludert.
Nei
I det norske arbeidslivet har trepartssamarbeidet ei sentral rolle i å vidareutvikle. Slik meiner eg at det skal vere også i framtida.
Aleksander Øren Heen Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Jenny Klinge Nei
Senterpartiet er mot norsk EU-medlemskap og går imot alle forsøk på å fremme ein norsk søknad om EU-medlemsskap. Senterpartiet meiner at politiske avgjerder skal fattast av folkevalte i Noreg. Vi meiner det er grunnleggjande for eit demokrati at politikarar som tek avgjerder kan stillast til ansvar for politikken dei bidreg til. Vi vil sikre at Noreg sjølv kan bestemme over eigne naturressursar, matproduksjonen, energipolitikken, utanriks- og handelspolitikken og pengepolitikken.
Ja
Ja. Senterpartiet ønskjer ei offentleg utgreiing av alternativ til EØS-avtalen, der ein ser på moglegheita for marknadstilgang utan at det går på kostnad av nasjonalt sjølvstyre.
Nei
Nei. Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtalar med EU for å sikre norske interesser.
Ja
Ja, så lenge Noreg er ein del av EØS vil Senterpartiet arbeide for ein aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte dei moglegheitene avtalen gir for å ta i vare norske interesser. Noreg bør mellom anna reservere seg mot direktiv og forordningar frå EU som truar grunnleggande norske interesser eller omsynet til folks tryggleik for arbeid, helse, miljø og sikkerheit.
Ja
Ja, fordi Senterpartiet ikkje støttar den stadig tettare integrasjonen i EUs energiunion og seier nei til EUs Energipakke 4 . Dersom Noreg blir kopla tettare på den europeiske straummarknaden, vil Noreg importere høgare europeiske straumprisar. Det vil svekke norsk industri, føre til tap av arbeidsplassar og bli dyrt for vanlege norske familiar.
Nei
Nei. Senterpartiet støttar ikkje EUs føreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minsteløn i EU/EØS. Eit viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partane i arbeidslivet står saman om å bygge opp og vidareutvikle eit godt organisert arbeidsliv.
Geir Inge Lien Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Per Ivar Lied Nei Ja Nei
Avhengig av innhald og omfang av alternativ handelsavtale
Ja Ja Nei
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Ola Borten Moe Nei
Senterpartiet er, og skal være garantisten mot norsk EU-medlemsskap. Det er et grunnleggende prinsipp i demokratiet at politikerne som tar avgjørelser skal kunne stilles til ansvar for politikken som føres, derfor mener vi at makten skal være nær folk, og at politiske beslutninger skal fattes av folkevalgte i Norge. Samtidig som det er svært viktig å sikre norsk selvråderett over egne naturresurser, matproduksjon, energipolitikk og utenriks- og handelspolitikken.
Ja Nei Ja Ja Nei
Heidi Greni Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Maren Grøthe Nei
Ja til norsk selvråderett over ressursene våre og at viktige beslutninger skal fattes av folkevalgte i Norge!
Ja Nei Ja Ja Nei
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Marit Arnstad Nei Ja Nei
Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU som sikrer markedsadgang og norske interesser.
Ja
Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser. Senterpartiet vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen aktivt mot direktiver og forordninger som truer viktige norske interesser eller hensynet til folks trygghet for arbeid.
Ja Nei
Per Olav Tyldum Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Tomas Iver Hallem Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nordland Nordland
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Siv Mossleth Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Willfred Nordlund Nei
Jeg mener det er grunnleggende for et demokrati at politikere som tar beslutninger kan stilles til ansvar for politikken som blir ført ved valg. Senterpartiets politikk er derfor å sikre at Norge sjøl kan bestemme over egne naturressurser, matproduksjon, energipolitikk, utenriks- og handelspolitikk og pengepolitikk. Senterpartiet er derfor motstander av norsk EU medlemskap og garantisten mot norsk medlemskap.
Ja
Senterpartiet ønsker ei offentlig utredning av alternativ til EØS-avtalen, hvor en ser på mulighet for markedstilgang uten at det går på kostnad av nasjonalt selvstyre. Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser.
Nei Ja
Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten så lenge Norge er medlem av EØS og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ta i vare norske interesser. Norge bør mellom anna reservere seg mot direktiv og forordninger fra EU som truer grunnleggende norske interesser eller omsynet til folk sin trygghet for arbeid, helse, miljø og sikkerhet.
Ja
Dersom Norge kobles tettere på de europeiske strømmarkedene, vil Norge importere høyere europeiske strømpriser. Det vil svekke konkurransekraften til norsk industri, antakelig føre til tap av arbeidsplasser og bli dyrt for vanlige norske familier. Derfor sier Senterpartiet nei til EUs Energipakke 4.
Nei
Et viktig prinsipp i det norske arbeidslivet er trepartssamarbeidet der partene i arbeidslivet står sammen om å bygge opp og videreutvikle et godt organisert arbeidsliv. Senterpartiet støtter derfor ikke EU sitt foreslåtte direktiv om å innføre ei lovbestemt minstelønn i EU/EØS som Norge da forplikter seg til.
Trine Fagervik Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Troms Troms
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Sandra Borch Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Ivar Prestbakmo Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Toralf Heimdal Nei Ja Nei Ja Ja Vet ikke
Finnmark Finnmark
Norsk EU-
medlemsskap?

Spørsmål 1

Mener du at Norge skal bli medlem av EU?
Offentlig
utredning
av EØS?

Spørsmål 2

Støtter du en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen?
EØS heller
enn handelsavtale?

Spørsmål 3

Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?
Bruk vetorett
aktivt?

Spørsmål 4

Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?
Veto mot
energipakke 4?

Spørsmål 5

Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs energipakke 4?
Lovbestemt
minstelønn?

Spørsmål 6

Støtter du EUs foreslåtte direktiv om å innføre en lovbestemt minstelønn i EU/EØS?
Geir Iversen Nei Ja Nei Ja Ja Nei
Nancy Anti Nei Ja Ikke svart Ja Ja Nei
Heidi Holmgren Nei Ja Vet ikke Ja Ja Vet ikke

Ved å holde musepekeren over enkelte elementer vi det kunne fremkomme mer informasjon.
Symbolforklaring:

Kandidaten svarer ja på spørsmålet
Kandidaten svarer nei på spørsmålet
Kandidaten svarer vet ikke på spørsmålet
Kandidaten har ikke besvart spørsmålet
En stjerne indikerer at kandidaten har gitt utfyllende svar, dette kan leses ved å velge den aktuelle kandidaten eller holde musepekeren over svaret fra kandidaten.